kielpiniak.pl

404. rocznica Hołdu Ruskiego

404 lata temu, 29 października 1611 roku w Wielkiej Sali Senatu Zamku Królewskiego w Warszawie przebywający w polskiej niewoli car Rosji, Wasyl IV Szujski wraz z braćmi: Iwanem i Dymitrem, złożył czołobitny hołd królowi Polski Zygmuntowi III Wazie, przysięgając posłuszeństwo i nienaruszalność granicy polsko-rosyjskiej.

Wydarzenie to poprzedził triumfalny wjazd zwycięskiego hetmana Stanisława Żółkiewskiego, który przez Krakowskie Przedmieście w Warszawie, przywiódł królowi cara wraz z jego braćmi.

Jan Matejko, Carowie Szujscy na sejmie warszawskim.

Jan Matejko, Carowie Szujscy na sejmie warszawskim.

Hołd Ruski był następstwem zwycięskiej bitwy stoczonej 4 lipca 1610 roku pod Kłuszynem (między Smoleńskiem a Moskwą) gdzie nieliczna polska jazda, w ilości niespełna 7 tysięcy ludzi, dowodzona przez hetmana Żółkiewskiego, rozbiła rosyjsko-szwedzką armię kniazia Szujskiego (brata carskiego) liczącą 35 tysięcy. Wojska polskie zajęły wówczas Moskwę, a car został uwięziony i przewieziony do Polski.

Secured By miniOrange