kielpiniak.pl

405. rocznica wkroczenia chorągwi polskich do Moskwy i zajęcia Kremla

405 lat temu, 9 października 1610 roku, chorągwie polskie, dowodzone przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego wkroczyły do Moskwy i zajęły Kreml.

Hetman Żółkiewski i jego husaria na obrazie Wojciecha Kossaka.

Hetman Żółkiewski i jego husaria na obrazie Wojciecha Kossaka.

Był to sukces nie tylko militarny, ale przede wszystkim polityczny – konsekwencja odpowiedniego wykorzystania spektakularnego zwycięstwa Żółkiewskiego spod Kłuszyna oraz rezultat sprytnie prowadzonych negocjacji z bojarami, w wyniku których ci – pogrążeni w przeciągającym się bezkrólewiu i chyląc czoła przed naszą potęgą – sami zaprosili nas na Kreml. Wedle ugody zawartej przez Żółkiewskiego z bojarami, na tron carski miał wstąpić Władysław Waza, a koronacja miała się odbyć w obrządku prawosławnym.

9 października jest więc datą symboliczną – reprezentuje nie tylko chwałę polskiego oręża, lecz również zmysł i talent polityczny polskich hetmanów.

Niestety, Zygmunt III Waza, mający inne plany i ambicje, był bardzo niechętnie nastawiony do przyjęcia przez swojego syna wiary prawosławnej – co zakładała ugoda – skutkiem czego koronacja została przekreślona…