kielpiniak.pl

420. rocznica zdobycia twierdzy chocimskiej przez wojska polskie

420 lat temu, 27 sierpnia 1595 roku, wojska koronne pod dowództwem hetmana Jana Zamoyskiego zdobyły twierdzę chocimską.

Hetman Jan Zamoyski na koniu

Hetman Jan Zamoyski na koniu, obraz Jana Styki.

Wydarzenie to miało miejsce podczas jednej z tzw. „awantur mołdawskich”. Wykorzystując konflikt habsbursko-turecki, hetman koronny Jan Zamoyski zdecydował się na bezpośrednią ingerencję w sprawy księstwa naddunajskiego. Miało to swoje podstawy w obawach, aby na tych terenach Habsburgowie nie uzyskali wpływów oraz aby Mołdawia i Wołoszczyzna nie zostały zmienione w prowincje tureckie. Zamoyski planował utworzenie w tej strefie zależnych od Polski niewielkich państw buforowych, które chroniłyby Rzeczpospolitą przed zagrożeniem tureckim (miały to być Mołdawia, Siedmiogród i Wołoszczyzna).

Latem 1595 roku armia koronna (około 5000 jazdy, 2300 piechoty i kilka dział) dowodzona przez wkroczyła do Mołdawii i 27 sierpnia zajęła Chocim. Wkraczającym do Mołdawii Polakom próbował stawić opór Stefan Rozwan, ale uszedł ponownie do Siedmiogrodu na wieść o wysłaniu przeciw niemu 500 jazdy pod dowództwem Stanisława Golskiego.

31 sierpnia Zamoyski stanął z wojskiem nad Prutem, gdzie przywitało go poselstwo bojarów mołdawskich, prosząc o nadanie hospodara. Hetman wskazał przebywającego w polskim obozie Jeremiego Mohyłę, rodowitego Mołdawianina. 1 września bojarzy wybrali go na swego władcę. Trzy dni później nowy hospodar zaprzysiągł wierność Rzeczypospolitej, obiecując m.in. tolerancję dla katolików i gotowość poprzestania na godności wojewody, gdyby Mołdawia została wcielona do Rzeczypospolitej.

Twierdza w Chocimiu

Twierdza w Chocimiu.

Następnie Zamoyski z wojskiem ruszył pod Cecorę, gdzie stoczył bitwę z wojskami tatarsko-tureckimi. Jej efektem było podpisanie układu, na mocy, którego Mołdawia stawała się wspólnym kondominium polsko-tureckim.

Secured By miniOrange