kielpiniak.pl

76. rocznica powstania Narodowej Organizacji Wojskowej

76 lat temu, 13 października 1939 roku w Warszawie podczas konspiracyjnego posiedzenia członków Komitetu Głównego i Zarządu Głównego SN powołano do życia organizację wojskową podporządkowaną SN. Początkowo funkcjonowała ona pod nazwą Armia Narodowa, później Organizacja Wojskowa Stronnictwa Narodowego i Narodowe Oddziały Wojskowe, a od 1 lipca 1941 jako Narodowa Organizacja Wojskowa.

Komendantami NOW byli kolejno: A. Demidowicz-Demidecki, B. Kozubowski i J. Rokicki. Na mocy decyzji władz SN z listopada 1942 NOW została włączona w struktury Armii Krajowej (AK).

Oddział partyzancki NOW-AK "Ojca Jana" - Por. Franciszek Przysiężniak ps. "Ojciec Jan" wśród swoich żołnierzy.

Oddział partyzancki NOW-AK „Ojca Jana” – Por. Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” wśród swoich żołnierzy.

W 1942 roku NOW liczyła według różnych źródeł od 80 do 100 tys. członków. Największe wpływy posiadała w Wielkopolsce, na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Małopolsce. Do najwybitniejszych dowódców walczących w jej szeregach należeli m.in. Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” oraz Józef Zadzierski ps. „Wołyniak”.

Decyzja o scaleniu NOW z AK stała się przyczyną secesji części działaczy Stronnictwa i członków NOW z szefem sztabu pułkownikiem I. Oziewiczem na czele. Secesjoniści powołali w styczniu 1943 nowy Zarząd Główny SN i oddziały wojskowe pod nazwą Narodowe Siły Zbrojne (NSZ). Po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie z oddziałów NOW wycofanych organizacyjnie z AK powstało Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, występujące zbrojnie przeciw władzom komunistycznym.

Secured By miniOrange