kielpiniak.pl

97. rocznica rozpoczęcia walk o polskość Lwowa

Dziś przypada 97. rocznica rozpoczęcia walk o polskość Lwowa. 1 listopada 1918 roku w reakcji na zbrojny zamach i opanowanie najważniejszych obiektów we Lwowie przez oddziały podległe Ukraińskiej Radzie Narodowej, Polacy rozpoczęli bohaterską obronę miasta.

Z uwagi na fakt, iż większość zdolnych do walki mężczyzn znajdowała się poza miastem główną siłę polskich oddziałów stanowiła młodzież akademicka oraz niepełnoletni uczniowie szkół gimnazjalnych i powszechnych (najmłodszy obrońca Lwowa, Jaś Kukawski miał zaledwie 9 lat, zaś dalszych siedmiu – po 10 lat). Nie zabrakło oczywiście weteranów powstania styczniowego, którzy w momencie rozpoczęcia walk liczyli sobie po 75 lat. Szczęśliwym dla strony polskiej zbiegiem okoliczności było zwołanie w ostatnim dniu października we Lwowie ogólnoakademickiego zjazdu młodzieży polskiej. 1 listopada zebrani przyjęli uchwałę w której postanowili czynnie włączyć się do walki w obronie Lwowa. Chociaż cena tego postanowienia była dla młodych ludzi wysoka, w toku walk (od 1 listopada 1918 do 22 maja 1919 r.) zginęło 120 uczniów oraz 76 studentów wyższych uczelni. Ci młodzi ludzie byli określani w II RP mianem Orląt Lwowskich.

Orlęta – obrona cmentarza, Wojciech Kossak 1926.

Orlęta – obrona cmentarza, Wojciech Kossak (1926 rok).

Walki we Lwowie trwały do 22 listopada 1918 roku, gdy oddziały Armii Halickiej wycofały się z miasta, rozpoczynając równocześnie jego oblężenie. Wobec ofensywy Wojska Polskiego wojska ukraińskie zakończyły oblężenie Lwowa i wycofały się 22 maja 1919 roku.

LEOPOLIS SEMPER FIDELIS!

Secured By miniOrange