kielpiniak.pl

998. rocznica bitwy pod Wołyniem, zwanej też bitwą nad Bugiem

998 lat temu, 22 lipca 1018 roku, doszło do bitwy pod Wołyniem, zwanej też bitwą nad Bugiem.

W 1018 roku Bolesław Chrobry wyruszył z wyprawą wojenną na Ruś, przeciwko Jarosławowi Mądremu. Celem wyprawy było zrzucenie z książęcego tronu Jarosława i osadzenie na nim, wygnanego z Rusi brata Jarosława, a zięcia Bolesława Chrobrego – Śwętopełka. Polski władca liczył również na odzyskanie Ziemi Czerwieńskiej, utraconej w 981 roku. Dodatkową przyczyną konfliktu było zaatakowanie przez Jarosława (w 1017 roku) polskiego Brześcia.

Bolesław Chrobry, portret autorstwa Jana Matejki.

Bolesław Chrobry, portret autorstwa Jana Matejki.

Pod sztandarami Chrobrego poza polskimi wojskami, szły również przybyłe z Rzeszy i Węgier posiłki oraz oddziały ruskie.

Wrogie armie spotkały się nad Bugiem pod grodem Wołyń (dzisiaj ta miejscowość nosi nazwę Gródek i znajduje się w powiecie hrubieszowskim), którędy prowadził szlak z Małopolski do Włodzimierza i Kijowa. Przeciwników rozdzielała rzeka. Bolesław rozkazał wybudować mosty. Jednak popędliwość Chrobrego nie pozwoliła mu czekać do zakończenia budowy. Na czele swoich sił rzucił się w nurt Bugu i przebył rzekę wpław, zaskakując tym nieprzygotowane do walki oddziały Jarosława Mądrego. Rusini zostali rozbici już w pierwszym starciu.

Ruski mnich Ławry Peczerskiej – Nestor, w latopisie „Powieści minionych lat” tak opisał tamte wydarzenia:

„Przyszedł Bolesław ze Światopełkiem na Jarosława z Lachami. Jarosław zaś, zebrawszy Ruś i Waregów i Słowien, poszedł przeciwko Bolesławowi i Światopełkowi, i przyszedł ku Wołyniowi i stali po obu stronach rzeki Bugu. I miał Jarosław Piastuna i wojewodę imieniem Budy, i począł on lżyć Bolesława, mówiąc: »Oto ci przebodziem oszczepem brzuch twój tłusty. Był bowiem Bolesław wielki i ciężki, że i na koniu ledwo mógł siedzieć, lecz był roztropny. I rzekł Bolesław do drużyny swojej: »Jeśli was ta obelga nie obraża, to ja polegnę sam «. Wsiadłszy na koń, wjechał do rzeki, a za nim wojsko jego. Jarosław nie zdążył uszykować się, i zwyciężył Bolesław Jarosława. Jarosław zaś zbiegł z czterema mężami do Nowogrodu. Bolesław zaś wszedł do Kijowa ze Światopełkiem”.

Zwycięstwo wojsk Chrobrego umożliwiło Polakom ruszenie w pościg za umykającymi oddziałami wroga i wkroczenie po krótkim oblężeniu 14 sierpnia 1018 roku do Kijowa, w którym osadzono na tronie Świętopełka. Jednocześnie zdobyto na Rusi znaczne łupy. Podczas powrotu z wyprawy kijowskiej Bolesław Chrobry odzyskał również Grody Czerwieńskie.

Secured By miniOrange