kielpiniak.pl

Historia

Glinodrzewne budownictwo na Podlasiu

Pamiętacie, jak jakiś czas temu pokazałam chałupę z Długich Kamieńskich, zbudowaną w dziwnej, rzadko spotykanej technologii? Zastanawiałam się wówczas, jaką metodą została zbudowana, jakich materiałów użyto. Otóż już wiem! Metoda ta określana jest „metodą Niewierowicza” od nazwiska wileńskiego inżyniera Mikołaja…

Historia Kiełpińca

Najwcześniejsze zapiski dotyczące Kiełpińca w księgach parafialnych w Sterdyni pochodzą z roku 1619. Są to księgi chrztów i ślubów, w których wymienione są nazwiska funkcjonujące w okolicy do chwili obecnej. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego mówi: „Kiełpiniec albo Kiełpienice, wieś i…