kielpiniak.pl

Ogłoszenia

Chemia, ochrona roślin, wymagania

Użytkownicy profesjonalni środków ochrony roślin muszą uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin. Przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin należy wykorzystać wszelkie inne dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami, aby ograniczyć stosowane pestycydów tj.: stosować właściwy płodozmian, wykorzystywać odpowiednie odmiany, przestrzegać optymalnych…

Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać 5 krotność dopłat?

    ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do uzgodnień projekt rozporządzenia do poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” w ramach PROW 2014-2020. Co może zyskać przyszły…