kielpiniak.pl

Czy chcesz mieć przydomową oczyszczalnię ścieków?

Kochani, na stronie Gminy Sterdyń zamieszczono ważną informację.

Zamieszczam ją również  tutaj, bo wiem, że tu częściej zaglądacie.

I N F O R M A C J A  

D L A   M I E S Z K A Ń C Ó W 

Wójt Gminy Sterdyń zaprasza mieszkańców wsi:

Białobrzegi

Kamieńczyk

Kiełpiniec

Dzięcioły Kolonia

Lebiedzie Kolonia

Paderewek Kolonia

Stelągi Kolonia

do składania deklaracji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach planowanego przez Gminę zadania pn.: „Budowa  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń – dokumentacja” z wykorzystaniem funduszy europejskich na lata 2014 – 2020.

Planowany udział finansowy mieszkańców to kwota 2.500,00 zł.

Więcej szczegółów dotyczących zadania można uzyskać w Urzędzie Gminy Sterdyń w pok. Nr 7 oraz pod nr tel. (25) 787 00 41.

Wyżej wymienione deklaracje należy złożyć do 30.04.2015 r. w tutejszym Urzędzie Gminy.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Sterdyń oraz na stronie internetowej www.sterdyn.com.pl

Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy.

Wójt Gminy Sterdyń

/-/ Grażyna Sikorska

Próbowałam pod podanym linkiem znaleźć formularz deklaracji, ale nie znalazłam. Jak tylko ustalę, gdzie się ukrywa, zamieścimy do niej link.

Secured By miniOrange