kielpiniak.pl

Jak to jest z tą wycinką drzew?

Wydaje się, że pozwolenie jest, trąbią o tym od dawna… ale…. dziś każdy rolnik prowadzi działalność gospodarczą.. i tu zaczynają się schody.. pozatym to postanowienie ogólne.

Na terenie wsi Kiełpiniec, w zasadzie w gminie Sterdyń, tu gdzie mamy teren Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wycinka jest utrudniona.

Sam doświadczyłem kontroli i otrzymałem wiele wyjaśnień od Pana, który przyjechał z nadzoru wycinki drzew w Parku Krajobrazowym na naszym terenie. Wiele osób zgłaszało mi, że drzewa na naszych działkach czy za jeziorem czy przy tuż za mostkiem utrudniają przejazd większym pojazdom czy maszynom. Niestety te przydrożne są objęte ochroną w naszym Parku i nie ważne że zjadają je robaki, schną.. są pod ochroną. i kropka. Mogłem jedynie  wyciąć gałęzie powyżej 130cm. Drzewa suche mogłem sciąć dopiero w głębi działki.

Od stycznia tego roku można wycinać na swojej działce, chyba że drzewo wycina się w związku z działalnością gospodarczą.. ale w dzisiejszych czasach każdy rolnik prowadzi działalność.. wszystko musi być udokumentowane bo dotacje, kredyty itd.

Znalazłem właśnie artykuł który przybliża to zagadnienie i rozwiewa wątpliwości, poniżej  cytat z tegoż artykułu a na końcu link do źródła gdzie można przeczytać całość, jednak myślę, że ten cytat powinien rozwiać wątpliwości i niedopowiedzenia:

Przykładowo, usunięcie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Zatem jeżeli rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, nie musi uzyskiwać zezwolenia. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy stodoły, wtedy nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

Rolnik, który wykaże, że usuwa drzewa/krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, także nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie. Jeżeli jednak drzewo jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień, to nie może być usunięte. Brak możliwości usunięcia dotyczy również tej części drzew pokrywających całą działkę, które rosną bezpośrednio przy drodze lub wodzie (są zadrzewieniem przydrożnym lub nadwodnym).

żródło :
https://agri24.pl/rolnik-moze-wyciac-drzewo-bez-pozwolenia-dom/

Secured By miniOrange