kielpiniak.pl

Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać 5 krotność dopłat?

Dotacje

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do uzgodnień projekt rozporządzenia do poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” w ramach PROW 2014-2020.

Co może zyskać przyszły beneficjent. Kwoty i stawki wsparcia.

Roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Opisana wyżej stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do roku 2020 włącznie. Pomoc wypłaci ARiMR jednorazowo.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać pomoc?

Pomoc może być przyznana rolnikowi, który w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się od przynajmniej jednego roku do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw, ustanowionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, i który w drodze sprzedaży lub darowizny trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.

 

Cytat z portalu Agri24.pl   KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Secured By miniOrange