kielpiniak.pl

Rocznica Powstania Warszawskiego

powstanie_warszawskie

O odwadze tu mówić, czy bezmyślnym heroizmie?

Dziś można oceniać różnie jeśli nie żyło się w tym czasie w okupowanej Polsce… w niszczonej stolicy…

Pewne jest jak powiedział kiedyś Bogusław Linda, że ludzie, którzy poszli walczyć mieli dosyć, kładli na szali swoje życie, wierząc że mogą coś zmienić razem. Mieli dość ucisku, nakazów i śmierci. Nie chcieli żyć w niewoli.

Taki tekst znalazłem w internecie:

Powstanie Warszawskie było zbrojnym wystąpieniem przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowanym przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 r., trwało do 2 października. W jego trakcie zginęło bądź zaginęło do 16 tys. polskich żołnierzy, rannych zostało 20 tys., do niewoli dostało się 15 tys. Niemcy dopuścili się licznych zbrodni wojennych, wymordowali 150-200 tys. ludności cywilnej miasta, doszczętnie zniszczyli również lewobrzeżną Warszawę.  Ze względu na tragiczne skutki, olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje przedmiotem nieustającego sporu.

Źródło: llink do artykułu z którego pochodzi tekst

Dokładniej zagadnienie to jednak opisuje wikipedia:

Powstanie warszawskie[a] (1 sierpnia3 października 1944[b]) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.

Natomiast te już kultowe słowa znalazłem na serwisie Youtube, poniżej B. Linda i przekaz bez ogródek o tym co słyszał od ludzi, którzy walczyli z okupantem.

Secured By miniOrange