kielpiniak.pl

Siłownia „pod chmurką” w Łazowie

Podczas sierpniowej wycieczki rowerowej odkryłam, jaką wypasioną siłownię wybudowano
w Łazowie. Wprawdzie wcześniej wiedziałam, że taka siłownia jest realizowana, bo pisano o tym w biuletynie informacyjnym Gminy Sterdyń Nr 6/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., ale ilość sprzętu sportowego mnie zdumiała.

Przytaczam z notki z biuletynu:

” urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz i orbitrek, drabinka i podciąg nóg, wyciskanie siedząc i wyciąg górny, prostownik pleców, wahadło i twister, wioślarz), urządzenie zabawowo – sportowe składające się z ścianki wspinaczkowej, drabinki pionowej, kółka gimnastycznego oraz liny, betonowy stół do tenisa, latarnie solarne – szt. 4, ławki parkowe- szt. 6, kosze parkowe- szt. 4, stojaki na rowery – szt. 2, tablicę informacyjną, zabudowano studnię. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej i z trawy syntetycznej oraz posadzono roślinność”.

Popatrzcie, jaki wypas:

IMGP5725

Wszystkie urządzenia do ćwiczeń wyposażone są w tabliczki z instrukcją obsługi. Na tabliczkach pokazane jest także, które partie mięśni na danym urządzeniu się aktywują.

IMGP5727

IMGP5728

 

IMGP5729    IMGP5733

IMGP5734   IMGP5735

 

IMGP5736

 

IMGP5737             IMGP5738

Sztuczna nawierzchnia – trawa syntetyczna.

IMGP5726

Ścianka wspinaczkowa i drabinki.

 

IMGP5731

Ta ścianka to chyba jednak tylko dla dzieci, jakaś niezbyt mocna mi się zdaje.

IMGP5747

Stół do pingponga, czyli tenisa sportowego.

IMGP5730

Wokół placyku z urządzeniami sportowymi ustawiono eleganckie ławki i kosze na śmieci.

IMGP5744

Zasadzono nowe rośliny. Szkoda tylko, że wyglądało na to, że  nikt o nie nie dba. Przekrzywiły się, bo podpórki otrzymały marne.

IMGP5745

IMGP5746

Na koniec jednak dodam  łyżkę dziegciu do tej beczki miodu.

Siłownię zrealizowano w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie”.

Celem tego projektu  był wzrost liczby osób odwiedzających miejscowość. Słowo daję, tak napisano w biuletynie gminnym nr 6/2014. Żeby jednak nie było wątpliwości – nie chodzi tu o osoby z innych miejscowości gminnych, lecz o turystów.

Bowiem z informacji zamieszczonych w biuletynie Gminnym nr 7/2014  siłownia jest elementem większego projektu, pod nazwą Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sterdyń. Cytuję tę informację:

„Realizacja projektu jest kolejnym działaniem Gminy Sterdyń w kierunku zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Założeniem projektu jest urozmaicenie i wzbogacenie przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

W ramach projektu zakupiono następujące składniki turystyczne: – Wieże kwiatowe – 4 szt.; – Choinka świąteczna – 1 szt.; – Oświetlenie świąteczne – 24 szt. z przeznaczeniem do montażu na słupy uliczne w miejscowości Sterdyń i 4 szt. na zamontowania na słupy parkowe znajdujące się na skwerach w Sterdyni;

– Figury zwierząt o rzeczywistych wielkościach zamontowane na terenie przy Zespole Szkół w Sterdyni z zamieszczonymi obok tabliczkami zawierającymi opis gatunku – 10 szt.;

– Figury ptaków o rzeczywistych wielkościach z zamieszczonymi obok tabliczkami zawierającymi opis gatunku ustawione na terenie przy zbiorniku wodnym w Sterdyuni – 20 szt.;

– Tablice o tematyce historycznej – 6 szt. zostało zamontowanych wzdłuŜ ul. Lipowej w Sterdyni i dot. historii: Sterdyni, szkoły, parafii, straŜy poŜarnej, spółdzielczości i zabytków. Dwie tablice zostały zamontowane w Łazowie i Paulinowie i opisują zabytki tam znajdujące się (łączna liczba tablic 8 szt.).; – Tablice o tematyce przyrodniczej ustawione zostały w Kamieńczyku, Białobrzegach, Kiełpińcu, Dzięciołach BliŜszych, Dzięciołach Dalszych, Lebiedziach, Paderewku i Seroczynie Kolonia ( łącznie 8 szt.);

– Elementy siłowni zewnętrznej – 6 kompletów (biegacz–orbitrek, drabinkę i podciąg do nóg, wyciskanie siedząc i wyciąg górny, prostownik pleców, wahadło i twister, wioślarz). Urządzenia wyposażone są w tabliczki z instrukcją obsługi;

– Folder turystyczny – 500 egz.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Sterdyni, który podczas zorganizowanego festynu w Białobrzegach w dniu 16 sierpnia 2014 r. zapoznał wszystkich zgromadzonych z ofertą turystyczną gminy Sterdyń. Informacje przekazane dotyczyły obecnej bazy turystycznej gminy oraz powstałej w ramach realizacji projektu. Partnerem w projekcie było również Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, które uczestniczyło w opracowaniu materiałów do wydania folderu turystycznego o gminie Sterdyń. Całkowita wartość projektu to kwota około 226.221,62 zł., z tego 85 % kosztów kwalifikowalnych pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VI RPO WM 2007 – 2013, działania 6.2 Turystyka.

Cóż tu dodać. Siłownia „pod chmurką” jest atrakcją dla turystów? Ma zachęcić turystów do odwiedzenia terenów Gminy??? link do biuletynu, gdyby ktoś chciał naocznie upewnić się, że taki był cel  projektu, na końcu artykułu.

Wydano kupę kasy – środków publicznych – na gliniane ptaszki i zwierzęta, które  nie występują nie tylko na terenach Podlasia, ale także w Polsce. Na tle takich wydatków realizacja siłowni wydaje się inwestycją jak najbardziej celową i zasadną. Jednak jej lokalizacja pozwala na korzystanie z niej niewielkiej liczbie mieszkańców gminy.  No, ale z założenia mieszkańcy gminy nie byli ostatecznymi odbiorcami projektu 😉

Czy ktoś z Was korzystał  już na tej siłowni?

 

Pozdrowienia od ekipy kielpiniak,pl 🙂

Link do biuletynu: biuletyn nr 7/2014

Secured By miniOrange