kielpiniak.pl

Antoni Szacki

71. rocznica rozpoczęcia przez Brygadę Świętokrzyską NSZ marszu na Zachód

Dziś mija 71. rocznica rozpoczęcia przez Brygadę Świętokrzyską NSZ marszu na Zachód. Rankiem 12 stycznia 1945 roku wojska sowieckie rozpoczęły forsowanie Wisły. Był to początek tzw. operacji wiślano-odrzańskiej, mającej na celu zdobycie przez Armię Czerwoną ziem położonych na wschód od…

71. rocznica akcji Brygady Świętokrzyskiej NSZ przeciwko oddziałom komunistycznym w rejonie wsi Rząbiec

71 lat temu, 8 września 1944 roku oddziały Brygady Świętokrzyskiej NSZ zlikwidowały w rejonie wsi Rząbiec grupę GL/AL Tadeusza Grochala ps. „Tadek Biały” oraz grupę sowieckiego wywiadu wojskowego pod dowództwem Iwana Iwanowicza Karawajewa. Grupa GL/AL zatrzymała patrol aprowizacyjny Brygady złożony…

Secured By miniOrange