kielpiniak.pl

chemiczna

Chemia, ochrona roślin, wymagania

Użytkownicy profesjonalni środków ochrony roślin muszą uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin. Przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin należy wykorzystać wszelkie inne dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami, aby ograniczyć stosowane pestycydów tj.: stosować właściwy płodozmian, wykorzystywać odpowiednie odmiany, przestrzegać optymalnych…

Secured By miniOrange