kielpiniak.pl

dopłaty

Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać 5 krotność dopłat?

    ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do uzgodnień projekt rozporządzenia do poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” w ramach PROW 2014-2020. Co może zyskać przyszły…

Secured By miniOrange