kielpiniak.pl

Historia

76. rocznica utworzenia Organizacji Wojskowej Związku Jaszczurczego

76 lat temu, 14 października 1939 roku członkowie przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego powołali tzw. Grupę „Szańca” i utworzyli Organizację Wojskową Związek Jaszczurczy. Do inicjatorów powstania ZJ należeli Władysław Marcinkowski, Witold Kozłowski, Otmar Wawrzkowicz i Tadeusz Salski. Nazwa organizacji nawiązywała do historycznego…

76. rocznica powstania Narodowej Organizacji Wojskowej

76 lat temu, 13 października 1939 roku w Warszawie podczas konspiracyjnego posiedzenia członków Komitetu Głównego i Zarządu Głównego SN powołano do życia organizację wojskową podporządkowaną SN. Początkowo funkcjonowała ona pod nazwą Armia Narodowa, później Organizacja Wojskowa Stronnictwa Narodowego i Narodowe…

405. rocznica wkroczenia chorągwi polskich do Moskwy i zajęcia Kremla

405 lat temu, 9 października 1610 roku, chorągwie polskie, dowodzone przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego wkroczyły do Moskwy i zajęły Kreml. Był to sukces nie tylko militarny, ale przede wszystkim polityczny – konsekwencja odpowiedniego wykorzystania spektakularnego zwycięstwa Żółkiewskiego spod…

72. rocznica przeprowadzenia specjalnej operacji bojowej Weffels

72 lata temu została przeprowadzona specjalna operacja bojowa Weffels. 1 października 1943 roku oddział AK „Agat” dokonał w Warszawie udanego zamachu na SS-Sturmanna Ernsta Weffelsa, znanego z okrucieństwa kierownika zmiany oddziału kobiecego na Pawiaku. „Pawiak pomścimy” – taki napis malowano…

97. rocznica urodzin majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

97 lat temu, 24 września 1918 roku w Tarnobrzegu urodził się major Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oficer Armii Krajowej, członek Delegatury Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, cichociemny, legendarny dowódca oddziałów partyzanckich na…

Secured By miniOrange