kielpiniak.pl

pamięć

„Pamięć i Tożsamość” Jan Paweł II napisał o tym książkę, żyjąc i kochając potrzebujemy tego

  Papież Polak, Jan Paweł II pisał w swojej ostatniej książce „Pamięć i tożsamość” m. in. o wierze, historii, patriotyzmie oraz na podstawie dziejów opisywał pojęcie narodu ogólnie. Czytając tą książkę, czy choćby analizując naszą wiedzę historyczną łatwo zauważyć, że…

Historia Kiełpińca

Najwcześniejsze zapiski dotyczące Kiełpińca w księgach parafialnych w Sterdyni pochodzą z roku 1619. Są to księgi chrztów i ślubów, w których wymienione są nazwiska funkcjonujące w okolicy do chwili obecnej. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego mówi: „Kiełpiniec albo Kiełpienice, wieś i…

Secured By miniOrange