kielpiniak.pl

Wołoszczyzna

420. rocznica zdobycia twierdzy chocimskiej przez wojska polskie

420 lat temu, 27 sierpnia 1595 roku, wojska koronne pod dowództwem hetmana Jana Zamoyskiego zdobyły twierdzę chocimską. Wydarzenie to miało miejsce podczas jednej z tzw. „awantur mołdawskich”. Wykorzystując konflikt habsbursko-turecki, hetman koronny Jan Zamoyski zdecydował się na bezpośrednią ingerencję w…

Secured By miniOrange