kielpiniak.pl

Weź udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Sterdyń

Każdy mieszkaniec Gminy Sterdyń może mieć wpływ na kształt opracowywanej właśnie Strategii Rozwoju gminy Sterdyń na lata 2016-2025″. Wystarczy tylko wypełnić ankietę.

Na urzędowej stronie internetowej zamieszczono następującą informację:

Gmina Sterdyń przystąpiła do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Sterdyń na lata 2016-2025”. Pragniemy określić naszą wizję, cele priorytetowe i działania, jakie powinniśmy podjąć w najbliższych latach, by racjonalnie rozwinąć nasze zasoby i optymalnie wykorzystać fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu poprzez wypełnienie ankiety, która jest ważną częścią konsultacji społecznych i pracy nad Strategią Rozwoju Gminy. Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy w Sterdyni pod nr tel. 25 787 00 04 wew. 115 lub bezpośrednio w Referacie Inwestycji.

 

Niestety, w zamieszczonej informacji nie podano terminu, w jakim należy wypełnione ankiety złożyć. Próbowaliśmy się dzisiaj tego w urzędzie  dowiedzieć, ale na chwilę obecną było to niemożliwe. Trwają właśnie obrady sesji Rady Gminy w której uczestniczy osoba, która się tym tematem zajmuje. Oczywiście, jak tylko uda się nam to ustalić, zamieścimy tę informację.

 

Warto, naszym zdaniem,  poświęcić kilka minut na wypełnienie tej ankiety. Strategia Rozwoju to dokument, który określa najważniejsze cele i działania, jakie w dłuższej perspektywie czasowej powinna zrealizować gmina, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców.  Pomyślcie, czego najbardziej brakuje Wam w gminie i najbliższej okolicy – np. nowych miejsc pracy, ciekawszej oferty edukacyjnej dla dzieci, a może lepszych dróg? A potem wypełnijcie ankietę i złóżcie w urzędzie gminy. Ankieta jest anonimowa.

Ankietę można pobrać i wydrukować na tej stronie:  ankieta

 

Secured By miniOrange