kielpiniak.pl

Historia Polski

71. rocznica rozbicia więzienia UB w Kielcach

71 lat temu, w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku zgrupowania poakowskich oddziałów partyzanckich, związane z Delegaturą Sił Zbrojnych, pod dowództwem kpt. Antoniego Hedy ps. „Szary”, przeprowadziły spektakularną akcję rozbicia więzienia w Kielcach. Mobilizacja do akcji objęła żołnierzy…

73. rocznica ucieczki Witolda Pileckiego z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz

73 lata temu, w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku por. Witold Pilecki zbiegł z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W ucieczce towarzyszyło mu dwóch innych więźniów: Jan Redzej (numer obozowy 5430, przebywający w obozie pod nazwiskiem Jan Refko)…

92. rocznica powstania Zakładów Kórnickich – fundacji hrabiego Władysława Zamoyskiego

92 lata temu, 20 kwietnia 1924 roku hrabia Władysław Zamoyski utworzył fundację Zakłady Kórnickie, przekazując Narodowi cały majątek. Gest Władysława Zamoyskiego był wynikiem świadomej decyzji człowieka realizującego w swoim życiu zasadę służby narodowi. W tym duchu ten urodzony w Paryżu w 1853 roku arystokrata…

73. rocznica rozbicia niemieckiego więzienia w Mielcu przez oddział „Jędrusiów” i AK

73 lata temu, 29 marca 1943 roku oddział „Jędrusiów” wraz z AK uwolnił z niemieckiego więzienia w Mielcu ponad 120 osób. „Jędrusie” to oddział partyzancki wywodzący się z lokalnej organizacji konspiracyjnej Odwet, działający w okresie od wiosny 1941 roku do…

63. rocznica zamordowania przez komunistów generała Augusta Fieldorfa „Nila”

63 lata temu komuniści zamordowali generała Augusta Fieldorfa „Nila”. 24 lutego 1953 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie został powieszony August Emil Fieldorf, ps. „Nil” – jeden z najwybitniejszych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca…

Secured By miniOrange